Banner XML

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

01/04/2023

Ngày 27 tháng 03 năm 2023, tại Hội trường tầng KT, tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, P, Hà Cầu, Q, Hà Đông, Tp Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai (XML)

Tới dự Đại hội, có ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC), Ông Nguyễn Cao Thắng – TGĐ công ty XMC - Chủ tịch HĐQT công ty XML, các thành viên ban lãnh đạo Công ty XMC, Ban lãnh đạo công ty XML và các cổ đông về dự đông đủ..

 

Ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty XMC phát biểu chỉ đạo Đại hội


Ông Nguyễn Cao Thắng – Tổng giám đốc Công ty XMC- Chủ tịch HĐQT Công ty XML điều hành Đại hội


Tại đại hội, ông Dương Như Giới - Giám đốc Công ty, thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động SXKD của Công ty năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023

   

Ông Nguyễn Huy Hoàng Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo trước Đại hội.

Năm 2022 là một năm có nhiều biến động, do ảnh hưởng sau dịch bệnh Covid-19; Thế giới chiến tranh, xã hội khủng hoảng, nợ xấu, lãi xuất và lạm phát cao. Đứng trước bối cảnh đầy thách thức, Công ty CP Xây lắp Xuân Mai đã có những biện pháp hoàn thiện lại mô hình sản xuất, rà soát tinh giản bộ máy quản lý; tích cực thu hồi công nợ nhằm duy trì hoạt động Sản xuất kinh doanh góp phần giữ vững vị thế của Xuân Mai Corp nói chung và công ty nói riêng. Tuy nhiên do ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế cả nước và trên thế giới, cũng như nội tại hệ thống còn nhiều khó khăn dẫn đến sản lượng và doanh thu chưa đạt được như kỳ vọng. Kế hoạch doanh thu của công ty 430 tỷ đồng, thực hiện đạt 313 tỷ đồng, hoàn thành 72,7% so với kế hoạch. Nguyên nhân không đạt là do một số công trình chậm triển khai và một số công trình mặc dù đã thi công lâu xong đến nay vẫn chưa được quyết toán để ghi nhận doanh thu.

Năm 2023 kế hoạch XSKD của công ty 428 tỷ đồng với phần việc chủ yếu do Công ty mẹ XMC giao thầu do đó tập thể CBCNV công ty phải vượt qua khó khăn, vì mục tiêu chung của Công ty để hoàn thành nhiệm vụ SXKD và phát triển doanh nghiệp trong những năm tiếp theo.

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc, đại hội đồng cổ đông thường niên nămn 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các nội dụng với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý cao, là cơ sở để Ban lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.


Chủ đề liên quanThông tin dự án

Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia

Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội

Tòa C2 và Công viên trung tâm (TTT)

Đường Nguyễn Văn Linh-Quận 7

Tòa HR3 dự án Tân Thuận Tây

Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7


top