Banner XML

Đại hội cổ đông năm 2018

30/03/2019

Ngày 23 tháng 03 năm 2019, tại Hội trường tầng KT, tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai (Công ty XML) đã được tổ chức thành công. Tới dự đại hội có ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC), ông Kim Mạnh Hà - Tổng Giám đốc Công ty XMC, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành công ty cùng 37 cổ đông đại diện cho 2.320.560 cổ phần.


Đoàn chủ tịch ĐHCĐ XML

Tại đại hội, ông Dương Như Giới - Giám đốc Công ty, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Ông Vũ Cao Dũng thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của HĐQT, Ban GĐ Công ty năm 2018.

 

Ông Dương Như Giới - GĐ Công ty

Đoàn chủ tịch và Ban kiểm soát trình bày các tờ trình, trình Đại hội trong đó có tờ trình xin ý kiến đại hội về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT nhiệm ký 2015 – 2020. Các tờ trình có tỷ lê biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số thành phần tham dự biểu quyết tại đại hội.


 Cổ đông biểu quyết với tỉ lệ cao


Bỏ phiếu bầu Chủ tich HĐQT Công ty XML

Tại đại hội, các cổ đông đã đưa ra những thắc mắc về nội dung do HĐQT, BKS trình bày, những ý kiến trên đã được HĐQT giải đáp rất cụ thể và nhận được sự nhất trí cao của các cổ đông.

 

Ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty XMC đưa ra một số ý kiến chỉ đạo cho Ban lãnh đạo Công ty XML: HĐQT Công ty XML phải nâng cao việc quản lý chi phí, quản lý vốn tốt hơn nữa; Phải có hoạch định chiến lược cụ thể để thực hiện kế hoạch SXKD đề ra. Hiện tại vốn điều lệ của Công ty XML còn thấp trong khi đó kế hoạch sản lượng thực hiện cao sẽ gặp nhiều khó khăn về tài chính, HĐQT XMC sẽ xem xét việc tăng vốn để phục vụ hoạt động SXKD cho Công ty XML. Đồng thời trong năm 2019, Công ty XML cần có sự chuẩn bị tốt công tác đấu thầu, tăng sự cạnh tranh bằng giá thành hợp lý.


Ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT công ty XMC

Ông Dương Như Giới – Giám đốc Công ty cám ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Công ty XMC và cam kết: Tập thể Công ty XML sẽ quyết tâm, nỗ lực hết sức để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019.

Sau khoảng 3 tiếng làm việc nghiêm túc, đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các nội dụng với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý cao. là cơ sở để Ban lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Một số hình ảnh trong đại hội:


Chủ đề liên quanThông tin dự án

Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia

Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội

Tòa C2 và Công viên trung tâm (TTT)

Đường Nguyễn Văn Linh-Quận 7

Tòa HR3 dự án Tân Thuận Tây

Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7


top