Banner XML

Chứng chỉ ISO 9001-2015

21/05/2019

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai - XML hướng tới sự phát triển toàn diện, bền vững trong nền kinh tế hội nhập thế giới, trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thi công xây lắp, trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc:

1.      Thỏa mãn nhu cầu của khách hàng thông qua việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, cùng dịch vụ tốt nhất.

2.      Đào tạo và huấn luyện đội ngũ CB-CNV chuyên nghiệp, lành nghề nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của công việc và nâng cao sức cạnh tranh của Công ty.

3.      Xây dựng nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, tạo sức mạnh tập thể trên cơ sở nâng cao trách nhiệm, tôn trọng trí tuệ, quyền lợi cá nhân.

4.      Dành mọi nguồn lực để thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

5.      Đảm bảo mọi thành viên Công ty hiểu rõ và thực hiện tốt chính sách chất lượng này./.

top