Banner XML

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

13/04/2022

Ngày 23 tháng 03 năm 2022, tại Hội trường tầng KT, tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai (Công ty XML) đã được tổ chức thành công. Tới dự đại hội có ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC), ông Nguyễn Cao Thắng – TGĐ công ty XMC kiêm Chủ tịch HĐQT công ty XML, các thành viên ban lãnh đạo Công ty XMC, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty XML, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành công ty cùng 26 cổ đông đại diện cho 2.831.987 cổ phần chiếm 96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Đoàn chủ tịch ĐHCĐ XML

Đoàn chủ tịch bao gồm:

Ông Nguyễn Cao Thắng                     - Chủ tịch HĐQT Công ty                  - Chủ tọa

Ông Dương Như Giới                         - Ủy viên HĐQT Công ty                   - Thành viên

Ông Lê Trung Thắng                           - Ủy viên HĐQT Công ty                   - Thành viên

Tại đại hội, ông Dương Như Giới - Giám đốc Công ty, thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động SXKD của Công ty năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022 và các giải pháp thực hiện.


Bà Đỗ Thị Thủy Hồng thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021.

 

Đoàn chủ tịch và Ban kiểm soát trình bày các tờ trình, trình Đại hội trong đó có tờ trình xin ý kiến đại hội về việc thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2020-2025. Các tờ trình có tỷ lê biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số thành phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

 

Tỉ lệ biêt quyết đạt tỉ lệ cao


Bỏ phiểu bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty XMC đưa ra một số ý kiến chỉ đạo cho Ban lãnh đạo Công ty XML: Năm 2021 là một năm có nhiều biến động, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhiều chi phí, giá thành trị trường bị đẩy lên cao, tuy nhiên đây chỉ là yếu tố khách quan, Công ty XML cũng cần phải nhìn nhận thực tế về một số các yếu tố chủ quan khác ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu năm.


Ông Hoàng Văn Phong – Phó Tổng Giám đốc Công ty XMC phát biểu: Công ty XML đã xây dựng và triển khai thực hiện mô hình quản lý tập trung đối với một số dự án. Đây là bước đi đúng hướng và có hiệu quả. Do vậy, XML cần xây dựng đầy đủ các quy trình quản lý chặt chẽ để điều hành sản xuất.

Ông Dương Như Giới thay mặt HĐQT cảm ơn, tiếp thu ý kiến đóng góp của Chủ tịch HĐQT và Phó Tổng giám đốc Công ty XMC.

Sau khoảng 3 tiếng làm việc nghiêm túc, đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các nội dụng với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý cao, là cơ sở để Ban lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Chủ đề liên quanThông tin dự án

Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia

Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội

Tòa C2 và Công viên trung tâm (TTT)

Đường Nguyễn Văn Linh-Quận 7

Tòa HR3 dự án Tân Thuận Tây

Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7


top