Banner XML

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

31/03/2021

Ngày 24 tháng 03 năm 2021, tại Hội trường tầng KT, tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai (Công ty XML) đã được tổ chức thành công. Tới dự đại hội có ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC), ông Nguyễn Cao Thắng – TGĐ công ty XMC, các thành viên ban lãnh đạo Công ty XMC, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty XML, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành công ty cùng 36 cổ đông đại diện cho 2.908.025 cổ phần.

 

Khai mạc đại hội

Đoàn chủ tịch bao gồm:

Ông Lê Trung Thắng                         - Ủy viên HĐQT Công ty                   - Chủ tọa

Ông Dương Như Giới                       - Ủy viên HĐQT Công ty                   - Thành viên

Ông Đỗ Phúc Hoạt                            - Phó Giám đốc                                - Thành viên

Tại đại hội, ông Dương Như Giới - Giám đốc Công ty, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các giải pháp thực hiện. Ông Vũ Cao Dũng thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của HĐQT, Ban GĐ Công ty năm 2019.

 

Ông Dương Như Giới - Giám đốc công ty

Đoàn chủ tịch và Ban kiểm soát trình bày các tờ trình, trình Đại hội trong đó có tờ trình xin ý kiến đại hội về việc thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2020-2025. Các tờ trình có tỷ lê biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số thành phần tham dự biểu quyết tại đại hội.


Cổ đông biểu quyết

Ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty XMC đưa ra một số ý kiến chỉ đạo cho Ban lãnh đạo Công ty XML: Năm 2020, Công ty XML là một trong những đơn vị có kết quả hoạt động SXKD tốt nhất trong hệ thống XMC. Thay mặt Công ty mẹ, Chủ tịch HĐQT ghi nhận sự nỗ lực và biểu dương những thành tích đạt được của tập thể Công ty XML. Bên cạnh đó công tác chăm lo đời sống cho người lao động cũng được XML đặc biệt quan tâm nên mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của toàn cầu (do ảnh hưởng của dịch Covid-19), XML vẫn đảm bảo được việc làm, tiền lương và các chế độ cho người lao động.


Ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT công ty XMC

Ông Nguyễn Cao Thắng - Tổng Giám đốc Công ty XMC Thành viên HĐQT XML phát biểu, cảm ơn sự tin tưởng đề cử của Công ty mẹ, sự tín nhiệm bầu cử của các cổ đông. Ông Nguyễn Cao Thắng xin hứa sẽ dành tâm huyết và sự quyết tâm của mình để cùng với HĐQT cũng như BĐH Công ty xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Ông Dương Như Giới thay mặt HĐQT cảm ơn, tiếp thu ý kiến đóng góp của Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty XMC

Sau khoảng 3 tiếng làm việc nghiêm túc, đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các nội dụng với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý cao, là cơ sở để Ban lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Một số hình ảnh trong đại hội:


Cổ đông đặt câu hỏi


Bỏ phiếu bầu


Bỏ phiếu bầu


Thành viên mới HĐQT và BKS

Chủ đề liên quanThông tin dự án

Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia

Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội

Tòa C2 và Công viên trung tâm (TTT)

Đường Nguyễn Văn Linh-Quận 7

Tòa HR3 dự án Tân Thuận Tây

Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7


top