Banner XML

Tầm nhìn và sứ mệnh

17/03/2019

TẦM NHÌN

Bằng khát vọng tiên phong trong việc áp dụng khoa học công nghệ, cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, liên kết sức mạnh của tập thể cùng hệ thống sản phẩm, dịch vụ mang tính chuyên nghiệp, công ty cổ phần Xây lắp Xuân Mai (XML) phấn đấu trở thành công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam


SỨ MỆNH

Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm – Dịch vụ đẳng cấp với chất lượng Quốc tế và am hiểu bản sắc địa phương, mang tính độc đáo và sáng tạo cao. Bên cạnh giá trị chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm – dịch vụ đều chứa đựng những thông điệp văn hóa, nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng

Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; Cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của đối tác và cổ đông; Luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững
Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn. Tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên
Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

top