Banner XML

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

08/06/2020

Sau thời gian giãn cách xã hội phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, ngày 03 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường tầng KT, tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai (Công ty XML) đã được tổ chức thành công. Tới dự đại hội có ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC), các thành viên ban lãnh đạo Công ty XMC, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty XML, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành công ty cùng 33 cổ đông đại diện cho 2.296.250 cổ phần.

 

Đoàn chủ tịch ĐHCĐ XML

Đoàn chủ tịch bao gồm:

Ông Kim Mạnh Hà                              - Chủ tịch HĐQT Công ty                  - Chủ tọa

Ông Lê Trung Thắng                          - Ủy viên HĐQT Công ty                   - Thành viên

Ông Dương Như Giới                        - Ủy viên HĐQT Công ty                   - Thành viên

Tại đại hội, ông Kim Mạnh Hà, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, các giải pháp thực hiện. Ông Vũ Cao Dũng thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của HĐQT, Ban GĐ Công ty năm 2019.


Ông Kim Mạnh Hà

Đoàn chủ tịch và Ban kiểm soát trình bày các tờ trình, trình Đại hội trong đó có tờ trình xin ý kiến đại hội về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT nhiệm ký 2015 – 2020. Các tờ trình có tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số thành phần tham dự biểu quyết tại đại hội.


Ông Dương Như Giới - GĐ công ty

Ông Nguyễn Cao Thắng – P.TGĐ Công ty XMC nhận xét XML nên thay đổi lại cơ chế giao khoán, nên tìm thêm nhiều đối tác để đàm phám, nhằm tìm kiếm cơ hội ký kết hợp đồng giao khoán với giá trị thấp hơn, giá cạnh tranh hơn.

Ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty XMC đưa ra một số ý kiến chỉ đạo cho Ban lãnh đạo Công ty XML: Năm 2020 XML ngoài việc tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành thêm cổ phiếu, XML cũng cần phải tăng vốn thực tế để tăng lợi thế, thu hút sự đầu tư của các cổ đông hiện hữu, cá nhân và các tổ chức bên ngoài. Phải xây dựng lại tiêu chuẩn kỹ thuật và tính thẩm mỹ trong thi công xây dựng, đặc biệt là thi công hoàn thiện nhằm hướng tới xu hướng/thị hiếu thẩm mỹ ngày càng cao của thị trường. Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động SXKD của doanh nghiệp, trước bối cảnh khó khăn này, chúng ta phải tìm cách để biến khó khăn thành thành những thuận lợi nhằm củng cố và đẩy mạnh hoạt động SXKD của Công ty.


Ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT công ty XMC

Ông Kim Mạnh Hà thay mặt HĐQT cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo công ty XMC.

Sau khoảng 3 tiếng làm việc nghiêm túc, đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các nội dụng với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý cao, là cơ sở để Ban lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Một số hình ảnh đại hội:Chủ đề liên quanThông tin dự án

Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia

Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội

Tòa C2 và Công viên trung tâm (TTT)

Đường Nguyễn Văn Linh-Quận 7

Tòa HR3 dự án Tân Thuận Tây

Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7


top