Banner XML

Chứng chỉ ISO 45001-2018

20/02/2020

CHÍNH SÁCH SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Công ty cổ phần xây lắp Xuân Mai cam kết thực hiện quản lý có trách nhiệm đối với tất cả các vấn đề có liên quan đến Sức khỏe, An toàn và Môi trường với mục tiêu:

1. Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người lao động, các đơn vị thầu phụ và các bên liên quan;

2. Duy trì môi trường an toàn trong mọi hoạt động của Công ty với tiêu chí:

      + Không tai nạn.

      + Không gây nguy hại cho con người.
      
      + Không gây tổn hại đến môi trường.

      + Không có sự cố cháy nổ nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng thời Công ty cố gắng tuân thủ các nội dung sau:
     
      - Tuân thủ các văn bản pháp luật Việt Nam và các quy định Quốc tế khác.

      - Đảm bảo rằng mọi nhân viên được huấn luyện kỹ càng về các chức năng cần thiết để quản lý ngày càng tốt hơn về Sức khỏe, An toàn và Môi trường.

      - Nghiên cứu, phân tích các nguy cơ tiềm ẩn, đưa ra các khuyến cáo và giải pháp phòng tránh các nguy hiểm liên quan đến công việc.

      - Liên tục cải thiện hiệu quả hệ thống quản lý Sức khỏe, An toàn và Môi trường.

      - Cung cấp nhân lực và tài chính để hỗ trợ chính sách này.

      - Khuyến khích người lao động, thầu phụ và các đối tác tích cực tham gia các hoạt động về Sức khỏe, An toàn và Môi trường.

      - Cung cấp môi trường làm việc chuyên nghiệp, điều kiện an toàn cũng như lợi ích Sức khỏe, An toàn Môi trường tốt nhất cho người lao động làm việc tại Công ty.

      - Chia sẻ thành tích an toàn cũng như các bài học kinh nghiệm về An toàn, Sức khỏe, Môi trường đến người lao động, các nhà thầu phụ và các bên liên quan.

top