Banner XML
Đề nghị công bố 4 TCVN thuộc chương trình trọng điểm

Đề nghị công bố 4 TCVN thuộc chương trình trọng điểm

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) về kết quả thẩm định đối với 4 dự thảo TCVN.top