Trang chủ Tuyển dụng
Tuyển dụng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà CT2 - Ngô Thì Nhậm - P.Hà Cầu - Q.Hà Đông - Hà Nội
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ
Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà CT2 - Đường Ngô Thì Nhậm - P.Hà Cầu - Q.Hà Đông - TP. Hà Nội.

          Để đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới, Công ty CP Xây lắp Xuân Mai có kế hoạch tuyển dụng nhân lực như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN KỸ THUẬT

   Để đáp ứng kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Công ty CP Xây lắp Xuân Mai có kế hoạch tuyên dụng nhân lực như sau:

   Để đáp ứng kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Công ty CP Xây lắp Xuân Mai có kế hoạch tuyên dụng nhân lực như sau:

Copyright © 2012 by Công ty cổ phần Xây lắp Xuân Mai
Địa chỉ: Tầng 4, tòa CT2 đường Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)63 251267/251003 - Fax: (84-4) 63 251006
Email: xaylapxuanmai@xml.vn  -   Website: www.xml.vn
Chữ ký số Viettel kê khai thuế, hải quan điện tử