Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 28 tháng 03 năm 2018, tại Hội trường tầng 4, tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai (Công ty XML) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tới dự đại hội có ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC), ông Nguyễn Cao Thắng - Tổng Giám đốc Công ty XMC, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành công ty cùng 39 cổ đông đại diện cho 2.122.300 cổ phần.

1

Đoàn chủ tịch ĐHCĐ XML

Tại đại hội, ông Dương Như Giới - Giám đốc Công ty, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Ông Vũ Ngọc Dũng thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của HĐQT, Ban GĐ Công ty năm 2017.

Tiếp đến, các cổ đông đã đưa ra những thắc mắc về nội dung do HĐQT, BKS trình bày, những ý kiến trên đã được HĐQT giải đáp rất cụ thể và nhận được sự nhất trí cao của các cổ đông.

2

3

4

Các cổ đông đóng góp ý kiến.

5

Đoàn chủ tịch trả lời các vấn đề của cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. Hai thành viên bổ sung Ban kiểm soát là ông Vũ Cao Dũng và bà Đỗ Thị Ninh Hiệp.

 bks

Ông Vũ Cao Dũng và Bà Đỗ thị Ninh Hiệp (giữa)

Thay mặt công ty XMC, ông Nguyễn Cao Thắng – Giám đốc Công ty XMC đã chúc mừng các cổ đông Công ty XML về việc hoàn thành vượt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017. Với mức chi trả cổ tích là 25%, đây là mức chi trả cổ tức cao nhất trong các đơn vị thành viên của XMC năm 2017. Tổng Giám đốc đồng ý với kế hoạch SXKD năm 2018 của XML, tuy nhiên, để thực hiện được kế hoạch XML cần đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường và phát triển nguồn nhân lực.

6

Ông Nguyễn Cao Thắng

Ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty XMC đưa ra một số ý kiến cho Ban lãnh đạo Công ty XML, đề nghị các cổ đông cần cố gắng và nỗ lực hơn nữa trong công việc, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty XML.

7

Ông Bùi Khắc Sơn

Sau hơn 2 tiếng làm việc nghiêm túc, đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các nội dụng với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý cao. là cơ sở để Ban lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

8

Các cổ đông biểu quyết với sự nhất trí cao.


 

 

 

Copyright © 2012 by Công ty cổ phần Xây lắp Xuân Mai
Địa chỉ: Tầng 4, tòa CT2 đường Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)63 251267/251003 - Fax: (84-4) 63 251006
Email: xaylapxuanmai@xml.vn  -   Website: www.xml.vn
Chữ ký số Viettel kê khai thuế, hải quan điện tử