Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 17 tháng 03 năm 2017, tại Hội trường tầng 4, tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai (Công ty XML) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tới dự đại hội có ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành công ty cùng các cổ đông đại diện cho 2.135.800 cổ phần.

 1

Đoàn chủ tịch ĐHCĐ XML

Tại đại hội, ông Dương Như Giới - Giám đốc Công ty, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

2

Những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2016, thị trường bất động sản chưa thực sự hồi phục, tình trạng thiếu vốn, tỷ lệ nợ xấu cao, khẳ năng tiếp cận nguồn tín dụng hạn chế, đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên, Công ty đã nhận được sự hỗ trợ tích cực về mọi mặt từ Công ty XMC, đặc biệt là tài chính, góp phần không nhỏ để Công ty vượt qua những khó khăn và tạo tiền đề cho Công ty phát triển trong những năm tới.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017 như sau:

TT

Chỉ tiêu

Thực hiện 2016

Kế hoạch 2017

Tỷ lệ (%) TH/KH

1

Tổng giá trị sản lượng

489,017

502,516

102,76%

2

Tổng doanh thu

475,901

504,532

106,02%

3

Tổng lợi nhuận trước thuế

7,708

10,047

130,35%

4

Tổng lợi nhuận sau thuế

5,681

8,038

141,48%

5

Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)

10%

15%

150,00% 

Tiếp theo chương trình, ông Vũ Ngọc Dũng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo về công tác quản lý Công ty của HĐQT. Đại hội cũng đã thông qua các tờ trình về hoạt động của Công ty trong năm 2017.

3

4

Tại đại hội, các cổ đông đã đưa ra những thắc mắc về nội dung do HĐQT, BKS trình bày, những ý kiến trên đã được HĐQT giải đáp rất cụ thể và nhận được sự nhất trí cao của các cổ đông.

5

6

Thay mặt công ty XMC, ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tich hội đồng quản trị đã chúc mừng Công ty XML đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Sản lượng, doanh thu tăng trưởng gần gấp đôi so với năm 2015, thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của Công ty XML. Với tình hình tăng trưởng của Công ty XML hiện nay, Chủ tịch khuyến khích các Cổ đông nên giữ lại cổ phần của mình tại Công ty XML vì cổ tức cũng sẽ tăng và ổn định. Chúc công ty XML tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2017, Công ty XMC sẽ luôn hỗ trợ về mọi mặt cho công ty XML để ngày càng vững mạnh, phát triển thành đơn vị xây dựng hàng đầu trên thị trường Việt Nam. 

7

Sau hơn 2 tiếng làm việc nghiêm túc, đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các nội dụng với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý cao. là cơ sở để Ban lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

8

Các cổ đông biểu quyết với sự nhất trí cao

 

 

 

 

Copyright © 2012 by Công ty cổ phần Xây lắp Xuân Mai
Địa chỉ: Tầng 4, tòa CT2 đường Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)63 251267/251003 - Fax: (84-4) 63 251006
Email: xaylapxuanmai@xml.vn  -   Website: www.xml.vn
Chữ ký số Viettel kê khai thuế, hải quan điện tử