Trang chủ Máy móc thiết bị

Máy móc thiết bị

thiet-bi

1.1 QTZ 7055

Cầu tháp QTZ 7055

Cầu tháp QTZ 7030 Cầu tháp QTZ 7030

Cầu tháp QTZ 7030

Cầu tháp JCC-180U Cầu tháp JCC-180U

Cầu tháp JCC-180U

Cầu tháp Potain F3

Cầu tháp Potain F3

5.1 5.2

Cầu phân phối Bê tông

Cổng trục tại cụng trỡnh nhà A Sông Nhuệ 7,5T Cổng trục tại cụng trỡnh nhà A Sông Nhuệ 7,5T

 

Cổng trục tại cụng trỡnh nhà A Sông Nhuệ 7,5T

Cổng trục tại cụng trỡnh TTTM Chợ Mơ 10T Cổng trục tại cụng trỡnh TTTM Chợ Mơ 10T

Cổng trục tại cụng trỡnh TTTM Chợ Mơ 10T

Ván khuôn Leo Ván khuôn Leo

Ván khuôn Leo

Vận thăng lồng SC 100 Vận thăng lồng SC 100

Vận thăng lồng SC 100

Giỏo treo 800 kg Giỏo treo 800 kg

Giỏo treo 800 kg

thietbi2

Copyright © 2012 by Công ty cổ phần Xây lắp Xuân Mai
Địa chỉ: Tầng 4, tòa CT2 đường Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)63 251267/251003 - Fax: (84-4) 63 251006
Email: xaylapxuanmai@xml.vn  -   Website: www.xml.vn
Chữ ký số Viettel kê khai thuế, hải quan điện tử