Trang chủ Giới thiệu Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty XML năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty XML năm 2016

              Ngày 24 tháng 03 năm 2016, tại Hội trường tầng 4, tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai (Công ty XML) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tới dự đại hội có Ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai (Công ty XMC); thành viên hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty và 42 cổ đông đại diện 2.077.900 cổ phần, chiếm 96.6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại đại hội, cổ đông đã được nghe ông Đặng Hoàng Huy – Chủ tịch hội đồng quản trị công ty XML trình bày Báo cáo đánh giá thực trạng công tác QLKD của công ty năm 2015.

dhcd7

Năm 2015 đã đánh dấu sự tái cấu trúc mạnh mẽ của hệ thống Xuân Mai nói chung và Công ty CP Xây lắp Xuân Mai là một nhân tố không thể tách rời trong đó. Nền kinh tế đất nước vẫn còn khó khăn, thị trường bất động sản chưa thực sự được hồi phục. Nhờ có sự hỗ trợ tích cực từ Công ty CP đầu tư và xây dựng Xuân Mai về mọi mặt, đặc biệt là tài chính đã góp phần không nhỏ giúp công ty XML ổn định công tác SXKD. Công nghệ và sản phẩm bê tông dự ứng lực tiền chế của Xuân Mai là lợi thế riêng, có tính cạnh tranh cao nên được nhiều chủ đầu tư lựa chọn, nhờ đó, công ty có được nguồn việc làm dồi dào. Bước sang năm 2016, với sự ấm lên của thị trường bất động sản, Công ty mẹ đã đầu tư thêm nhiều dự án mới và các chủ đầu tư đã lựa chọn Xuân Mai để thực hiện các dự án bất động sản, đây là cơ hội tốt về việc làm cho Công ty XML trong năm 2016 và các năm tới. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

TT

Chỉ tiêu

Thực hiện 2015

Kế hoạch 2016

Tỷ lệ (%) TH/KH

Ghi chú

1

Tổng giá trị sản lượng

250.169

502.407

200,83%

 

2

Tổng doanh thu

231.591

474.473

204,88%

 

3

Tổng lợi nhuận trước thuế

4.931

6.031

122,31%

 

4

Tổng lợi nhuận sau thuế

2.666

4.825

180,98%

 

5

Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%) VĐL

10%

10%

100,00%

 

Tiếp theo chương trình, cổ đông đã được nghe Ông Vũ Ngọc Dũng – Trưởng ban kiểm soát báo cáo về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2015.

dhcd5

Ban kiểm soát đã kiến nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty các vấn đề:

-   Hoàn thiện công tác quản lý doanh nghiệp, thực hiện tái cơ cấu công ty, xây dựng kế hoạch  tài chính nhằm chủ động nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

-   Tiết giảm các chi phí, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh.

-   Tập trung quyết liệt các công tác hoàn công, thanh quyết toán, thu hồi công nợ.

       Các cổ đông đã được nghe Ông Dương Như Giới - Giám đốc Công ty CP Xây lắp Xuân Mai trình đại hội tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2016, tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2016, tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

dhcd6

Tại đại hội, các cổ đông đã đưa ra những thắc mắc về nội dung do HĐQT, BKS trình bày, những ý kiến trên đã được HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty giải đáp rất cụ thể và nhận được sự nhất trí cao của các cổ đông.

IMG 6458

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai biểu dương Công ty CP Xây Lắp Xuân Mai đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng công ty giao cho trong năm 2015. HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty cần tập trung mọi nhân lực, nguồn lực để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2016. Công ty Mẹ sẽ tạo mọi điều kiện để giúp đỡ đưa Công ty XML trở thành đơn vị nòng cốt hoạt động trong lĩnh vực Xây Lắp.

DHCD2

Ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Sau hơn 2 tiếng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả cao, đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai đã thành công tốt đẹp, đề ra các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện một cách cụ thể, rõ ràng là cơ sở để Ban lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

 DHCD1

 

 

 

Copyright © 2012 by Công ty cổ phần Xây lắp Xuân Mai
Địa chỉ: Tầng 4, tòa CT2 đường Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)63 251267/251003 - Fax: (84-4) 63 251006
Email: xaylapxuanmai@xml.vn  -   Website: www.xml.vn
Chữ ký số Viettel kê khai thuế, hải quan điện tử