Trang chủ Giới thiệu Hội nghị đại biểu người lao động 2014 - Công ty CP Xây Lắp Xuân Mai

Hội nghị đại biểu người lao động 2014 - Công ty CP Xây Lắp Xuân Mai

Ngày 04 tháng 02 năm 2015, tại tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội Công ty CP Xây Lắp Xuân Mai tổ chức thành công hội nghị đại biểu người lao động năm 2014

       Đến dự hội nghị có ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty XMC; ông Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên HĐQT Công ty XMC, Chủ tịch HĐQT Công ty XML; ông Lê Trung Thắng - Tổng giám đốc Công ty XMC; ông Đặng Đình Dần - Phó Bí thư đảng ủy, phó chủ tịch công đoàn XMC; Ban lãnh đạo Công ty XML cùng 96 cán bộ công nhân viên đại diện các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc Công ty CP Xây lăp Xuân Mai.

                     HNNLD2014 01

        Hội nghị đã bầu ra đoàn chủ tịch gồm có:

           - Ông Dương Như Giới - Giám đốc Công ty - Chủ tịch đoàn

           - Ông Đỗ Phúc Hoạt - Phó giám đốc Công ty - Ủy viên

           - Ông Lưu Đồng Tâm - Chủ tịch công đoàn Công ty - Ủy viên

                           IMG 4116

                                                                                Đoàn Chủ tịch hội nghị

    Tại hội nghị ông Dương Như Giới - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Trải qua năm 2014 đầy khó khăn do sự suy thoái nền kinh tế thế giới vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế Việt Nam, thị trường bất động sản vẫn đóng băng chưa có sự chuyển biến làm ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hướng tới năm 2015 với cơ hội mới Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm như sau:

TT Các chỉ tiêu  ĐVT

Dự kiến kế hoạch

năm 2015 

 Tỷ lệ tăng trưởng

so với năm 2014

 1  Giá trị SXKD                                               Tr.đ                                 235.911                                 149,30%
 2  Doanh thu  Tr.đ  225.840  162,78%
 3 Lợi nhuận trước thuế   Tr.đ  3.989  231,30%
 4 Nộp ngân sách   Tr.đ  9.000  56,03%
 5 Lao động sử dụng bình quân trong năm   Người  700  107,69%
 6  Thu nhập bình quân đầu người/tháng  Tr.đ  6,825  105,00%

                      IMG 4056

                                                             Ông Dương Như Giới - Giám đốc Công ty

       Ông Lưu Đồng Tâm - Chủ tịch công đoàn Công ty trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2014.

                     IMG 4095

                                                      Ông Lưu Đồng Tâm - Chủ tịch công đoàn Công ty

       Phần thảo luận đóng góp ý kiến cho công tác sản xuất, công tác đời sống người lao động trong Công ty được các cán bộ công nhân viên tham gia nhiệt tình, sôi nổi đã đóng góp được nhiều ý kiến quý báu cho phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Công ty.

        Hội nghị vinh dự khi được ông Lê Trung Thắng - Tổng giám đốc Công ty mẹ XMC phát biểu ý kiến chỉ đạo, trong năm 2015 Công ty XMC có rất nhiều dự án mới trong đó Công ty XML là đơn vị trọng tâm để thực hiện các dự án trên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cũng như hoàn thành kế hoạch SXKD trong năm 2015 thì mỗi thành viên trong Công ty XML phải cố gắng, đoàn kết cùng phát triển.

                     IMG 4133

                                                                Ông Lê Trung Thắng - Tổng giám đốc Cty XMC

              Tại hội nghị tiến hành trao bằng khen cho các đồng chí có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2014, tặng quà cho các CBCNV có hoàn cảnh khó khăn. 

                     IMG 4138

         Ông Lê Trung Thắng và ông Đặng Đình Dần trao bằng khen cho các CBCNV đạt thành tích trong hoạt động công đoàn

                     IMG 4148

                    Ông Lê Trung Kiên và ông Dương Như Giới tặng quà cho những CBCNV có hoàn cảnh khó khăn

 

 

 

         

 

 

 

Copyright © 2012 by Công ty cổ phần Xây lắp Xuân Mai
Địa chỉ: Tầng 4, tòa CT2 đường Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)63 251267/251003 - Fax: (84-4) 63 251006
Email: xaylapxuanmai@xml.vn  -   Website: www.xml.vn
Chữ ký số Viettel kê khai thuế, hải quan điện tử