Trang chủ Giới thiệu Đại hội Cổ đông thường niên 2013: Tăng trưởng ổn định - Phát triển bền vững

Đại hội Cổ đông thường niên 2013: Tăng trưởng ổn định - Phát triển bền vững

Ngày 21/3/2013, tại Hội trường lớn Công ty Vinaconex Xuân Mai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP xây lắp Xuân Mai (XML) đã được tổ chức long trọng theo đúng trình tự, thủ tục và luật định với sự tham dự của các đại biểu gồm khách mời là lãnh đạo công ty mẹ - Vinaconex Xuân Mai (XMC) và 32 cổ đông đại diện cho 2.148.600 cổ phần có quyền biểu quyết (đạt tỷ lệ 99,97%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của XML.

                                IMG 0316

                                                                                  Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch gồm các ông: Trần Văn Liền – CT.HĐQT, Dương Như Giới  - GĐ và ông Bùi Viết Sâm - Thành viên HĐQT, Đại hội đã tiến hành xem xét và thông qua các nội dung:

  1. Báo cáo tình hình SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013.
  2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và Kế hoạch năm 2013.
  3. Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2012 và Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2013 của Ban kiểm soát.
  4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
  5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch tài chính năm 2013.
  6. Tờ trình về thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.

Các cổ đông đã thảo luận, phân tích các báo cáo do Ban điều hành trình bày. Đại hội thống nhất nhận định về tình hình kinh tế đặc biết khó khăn trong năm 2012 với lạm phát tăng, tỷ giá biến động lớn, giá nguyên vật liệu đầu vào và lãi suất ngân hàng duy trì ở mức cao, …. Các cổ đông bày tỏ sự hài lòng vì sự nỗ lực của bộ máy điều hành và tập thể người lao động của Công ty đã vượt qua mọi khó khăn, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải vật lộn với nguy cơ thua lỗ có hoặc có thể phá sản, Công ty XML đã hoàn thành kế hoạch, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, chăm lo tốt đời sống người lao động và tích cực trong các hoạt động giúp đỡ cộng đồng.

Trong năm 2012, bên cạnh khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam cũng như những khó khăn của các doanh nghiệp trong nước và Công ty XML nói riêng, song với mô hình quản lý hoạt động chuyên về xây lắp công trình, Công ty XML đã phát huy mọi nguồn lực với sự điều hành quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khắc phục khó khăn với sự ủng hộ và hỗ trợ của khách hàng…Công ty đã xuất sắc vượt chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2012 được Đại hội cổ đông giao, với kết quả là tổng giá trị SXKD đạt 104%; tổng doanh thu đạt 96%; lợi nhuận trước thuế đạt 129% kế hoạch.

Để có những kết quả ấn tượng nêu trên, ngoài sự nỗ lực không biết mệt mỏi của tập thể lãnh đạo, Người lao động của công ty XML phải kể đến sự hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Công ty mẹ-XMC trong công tác sản xuất kinh doanh. Thay mặt Công ty XML, ông Trâng Văn Liền đã trân trọng gửi lời cám ơn đến Tập thể lãnh đạo của Công ty mẹ XMC và cam kết quyết tâm nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, phát huy nội lực, tăng năng suất lao động, áp dụng cải tiến kỹ thuật để đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao uy tín thương hiệu với khách hàng.

                               IMG 0302

                                                                            Ông Trần Văn Liền: CT.HĐQT công ty

Trong chương trình nghị sự của Đại hội, các cổ đông cũng đã sôi nổi đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan đến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 và các giải pháp triển khai đồng bộ được trình bày bởi ông Dương Như Giới - Giám đốc công ty, trong đó nhấn mạnh: Tập trung nguồn lực, phát triển nhân sự đủ năng lực, kinh nghiệm để tổ chức triển khai thành công các dự án/công trình trọng điểm, đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ.. Các cổ đông thống nhất với nhận định tình hình kinh tế trong năm 2013 tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng tiếp diễn của các yếu tố bất lợi từ những năm trước chưa được khắc phục và những nguy cơ tiềm ẩn bất định trong thời gian tới. Các cổ đông đã tích cực đóng góp ý kiến và đều tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

                                 IMG 0327

                                                                                    Cổ đông phát biểu và đặt câu hỏi

                                 IMG 0319

                                                                                 Đoàn chủ tịch trả lời các câu hỏi của cổ đông

Đại diện Công ty mẹ, ông Đặng Hoàng Huy - Tổng giám đốc đã phát biểu ghi nhận và đánh giá cao thành tích của Công ty XML trong năm tài chính 2012, tin tưởng Công ty sẽ tiếp tục tăng trưởng và hoàn thành chỉ tiêu SXKD được Đại hội Cổ đông giao phó trong năm tài chính 2013, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Công ty XML trong quá trình phát triển để trở thành một trong các đơn vị chủ lực của XMC.

                                 IMG 0351

                                                                             Ông Đặng Hoàng Huy - Tổng giám đốc cty XMC

Thay mặt đoàn Chủ tịch, ông Trần Văn Liền - Chủ tịch HĐQT Công ty XML đã phát biểu tổng kết Đại hội, cam kết sẽ cùng tập thể người Lao động XML tiếp tục giữ vững và phát huy lợi thế hiện có là một Công ty hoạt động chuyên về xây lắp công trình, tiếp tục hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế kế hoạch, chỉ tiêu được cấp trên giao và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau gần 02 giờ thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự và dự thảo Nghị quyết phiên họp thường niên 2012. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung và toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý cao, kết quả này đã chứng minh sự tin tưởng tuyệt đối mà các cổ đông dành cho tập thể Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty XML.

                                  IMG 0339

                                                                              Các cổ đông biểu quyết với sự nhất trí cao

  Kế hoạch 2013:

- Tổng doanh thu:   232.146   triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế:   6.200 triệu đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức:   15   %

Copyright © 2012 by Công ty cổ phần Xây lắp Xuân Mai
Địa chỉ: Tầng 4, tòa CT2 đường Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)63 251267/251003 - Fax: (84-4) 63 251006
Email: xaylapxuanmai@xml.vn  -   Website: www.xml.vn
Chữ ký số Viettel kê khai thuế, hải quan điện tử