Trang chủ Giới thiệu Hoạt động của công ty
Hoạt động của công ty

Hoạt động của công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty XML năm 2016

Hội nghị người lao động năm 2015 – Công ty Cổ Phần Xây Lắp Xuân Mai

Kỷ niệm 6 năm ngày thành lập Công ty CP xây lắp Xuân Mai

Hội nghị đại biểu người lao động 2014 - Công ty CP Xây Lắp Xuân Mai

Kỷ niệm 5 năm thành lập Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của XML

Đại hội Cổ đông thường niên 2013: Tăng trưởng ổn định - Phát triển bền vững

Hội nghị người lao động năm 2012

Kỷ niệm 02 năm thành lập công ty XML

Hội nghị người lao động năm 2011

Trang 1 trong tổng số 2 trang

Copyright © 2012 by Công ty cổ phần Xây lắp Xuân Mai
Địa chỉ: Tầng 4, tòa CT2 đường Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)63 251267/251003 - Fax: (84-4) 63 251006
Email: xaylapxuanmai@xml.vn  -   Website: www.xml.vn
Chữ ký số Viettel kê khai thuế, hải quan điện tử