Công trình 8 tầng Hưng Yên

QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ CÁC TIÊU CHÍ CƠ BẢN:

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần du lịch & Thương mại Tân Sáng
Địa điểm xây dựng: Phố Hiến – Hưng Yên
Hạng mục thi công: Phần móng + Phần thân
Diện tích sàn khối đế: 850m2
Diện tích sàn tầng điển hình: 850m2
Chiều cao công trình: 08 tầng
Tầng ngầm: 00 Tầng
Thời gian thi công : 08 Tháng
Copyright © 2012 by Công ty cổ phần Xây lắp Xuân Mai
Địa chỉ: Tầng 4, tòa CT2 đường Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)63 251267/251003 - Fax: (84-4) 63 251006
Email: xaylapxuanmai@xml.vn  -   Website: www.xml.vn
Chữ ký số Viettel kê khai thuế, hải quan điện tử