Công trình năm 2015

Công trình năm 2015

Nhà máy Pepsico

Cụm 3 nhà A, B, C Chung cư HH2 - Dương Nội

Nhà CT4 Chung cư Eco Green City

Chung cư VOV - Mễ Trì Plaza

Chữ ký số Viettel kê khai thuế, hải quan điện tử