Nhà máy Synopex

QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ CÁC TIÊU CHÍ CƠ BẢN:

   
Địa điểm xây dựng: Mê Linh, Hà Nội
Hạng mục thi công: Phần kết cấu
Diện tích sàn tầng điển hình: 4.500 m2
 
Chữ ký số Viettel kê khai thuế, hải quan điện tử