Nhà điều hành bến xe Hải Phòng

QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ CÁC TIÊU CHÍ CƠ BẢN:

Chủ đầu tư: Công ty CP Kim Khí Hải Phòng
Địa điểm xây dựng: Số 52 đường Hà Nội, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng.
Hạng mục thi công: Phần móng, SX, VC cấu kiện BTCT phần thân
Tổng diện tích xây dựng: 2718.8 m2
 
Chữ ký số Viettel kê khai thuế, hải quan điện tử