Nhà máy SEPV

QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ CÁC TIÊU CHÍ CƠ BẢN:

Tổng thầu: Zennitaka Corporation.
Địa điểm xây dựng: Lô 3 - TS14 - KCN Tiên Sơn - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh.
Hạng mục thi công: Phần kết cấu
Diện tích sàn tầng điển hình: 6.000 m2
 
Chữ ký số Viettel kê khai thuế, hải quan điện tử