Nhà máy Tamron

QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ CÁC TIÊU CHÍ CƠ BẢN:

 
Địa điểm xây dựng: KCN Thăng Long I - HN
Hạng mục thi công: Phần thân
Diện tích sàn tầng điển hình: 9.000 m2
 
Chữ ký số Viettel kê khai thuế, hải quan điện tử