CT2 Trung tâm hành chính Hà Đông

QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ CÁC TIÊU CHÍ CƠ BẢN:

Chủ đầu tư: Công ty CP Bê tông & XD Vinaconex Xuân Mai
Địa điểm xây dựng: Khu hành chính mới – Hà Đông – HN
Hạng mục thi công: Phần ngầm + Phần thân
Diện tích sàn khối đế: 850m2
Diện tích sàn tầng điển hình: 5178 m2
Chiều cao công trình: 30 Ttầng
Tầng ngầm: 02 Tầng
Thời gian thi công : 07 Tháng
Chữ ký số Viettel kê khai thuế, hải quan điện tử