Công trình năm 2011

Công trình năm 2011

Thi công hoàn thiện

Nhà máy Panasonic

Nhà 17 tầng- Khu chung cư Hùng Thắng

Công trình 8 tầng Hưng Yên

Trung tâm Thương Mại Chợ Mơ

Chung cư cao tầng Sông Nhuệ

Chữ ký số Viettel kê khai thuế, hải quan điện tử