Công trình bể bơi Vĩnh Yên

QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ CÁC TIÊU CHÍ CƠ BẢN:

Thi công lắp dựng công trình bở bơi Vĩnh Yên

Thi công hoàn thiện công trình bở bơi Vĩnh Yên

Chữ ký số Viettel kê khai thuế, hải quan điện tử