Nhà máy may Thái Bình

QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ CÁC TIÊU CHÍ CƠ BẢN:

Chủ đầu tư: Công ty SS Builder
Địa điểm xây dựng: KCN Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình
Hạng mục thi công: Phần thân
Diện tích sàn tầng điển hình: 3215m2
Chiều cao công trình: 2 tầng
Tầng ngầm: 01 Tầng
Thời gian thi công : 3 Tháng
Chữ ký số Viettel kê khai thuế, hải quan điện tử