Chung cư cao cấp Hemisco- Xa La

QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ CÁC TIÊU CHÍ CƠ BẢN:

Chủ đầu tư: Công ty CP Sông Đà & Công ty CPXL điện máy Hà Tây
Địa điểm xây dựng: Khu đô thị Xa la
Hạng mục thi công: Phần thân
Diện tích sàn khối đế: 1584m2
Diện tích sàn tầng điển hình: 1584m2
Chiều cao công trình: 32 tầng
Tầng ngầm: 02 Tầng
Thời gian thi công : 15 Tháng
Chữ ký số Viettel kê khai thuế, hải quan điện tử