Công trình năm 2016

Công trình năm 2016

Tòa Landmark 51 - Lắp dựng tấm tường

Tòa K, L - Dự án HH2 Dương Nội

Công trình CT2 Eco Autumn - EcoGreen City

Trung tâm Công nghiệp và DV kỹ thuật CNTT (IPEC)

Chung cư Paragon Tower

Copyright © 2012 by Công ty cổ phần Xây lắp Xuân Mai
Địa chỉ: Tầng 4, tòa CT2 đường Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)63 251267/251003 - Fax: (84-4) 63 251006
Email: xaylapxuanmai@xml.vn  -   Website: www.xml.vn
Chữ ký số Viettel kê khai thuế, hải quan điện tử